Bouwrijp maken grond

Januari 2016, het lijkt erg kort na het laatste bezoek aan Suriname, maar de eerste activiteiten zijn een feit.
Er zijn nog zoveel taken te doen daar. En dat is ook gebleken ; het aangewezen stuk grond is door bijzondere omstandigheden nu al deels bouwrijp gemaakt.

Wij maken op deze website gebruik van cookies. Deze zijn slechts bestemd voor het functionele gebruik van de website en zijn volkomen legaal.

Copyright © 2023 Stichting Alinso. All Rights Reserved.